SoftSol loader
Postaw na nowoczesność i usprawnij działanie
swojej firmy z systemem Comarch ERP.

Skontaktuj się z naszym ekspertem lub zadzwoń 22 880 45 45.

 •  

Wypróbuj Comarch ERP XL

najczęściej wybierany system ERP w Polsce!
Skontaktuj się z naszym ekspertem

Zarządzaj efektywnie przedsiębiorstwem z Comarch ERP XL

 • To najchętniej wybierany przez średnie i duże firmy System ERP w Polsce
 • Doskonale sprawdza się we wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwach, niezależnie od branży.
 • Elastyczna i modułowa struktura systemu pozwoli dopasować się do indywidualnych potrzeb i specyfiki Twojej firmy.
 • Dołącz do grona ponad 6500 przedsiębiorstw, które korzystają już z rozwiązania i przyspiesz rozwój swojej firmy.

 

Wdrażając Comarch ERP XL inwestujesz w sukces i osiągasz mierzalne korzyści , z których najważniejsze to:

 • Kompleksowe wsparcie każdego obszaru działania przedsiębiorstwa
 • Optymalizacja procesów wytwórczych
 • Wsparcie w planowaniu strategicznym i operacyjnym
 • Analiza całkowitej efektywności wyposażenia (OEE)
 • Precyzyjne rozliczanie produkcji
 • Wykrywanie potencjalnych zagrożeń i ryzyka wynikających z odchyleń wobec założonego budżetu

 

 • Pomoc w działalności serwisowej, remontowej oraz utrzymania ruchu
 • Symulacja przyszłych scenariuszy biznesowych
 • Obsługa procesów z obszaru handel i logistyka
 • Optymalizacja procesów dystrybucyjnych
 • Tworzenie wielokanałowej sprzedaży w segmencie B2C i B2B
 • Efektywna i bezpieczna wymiana danych w całym łańcuchu dostaw

 

 • Wsparcie dla złożonych procesów gospodarki magazynowej
 • Wsparcie procesów kadrowo-płacowych
 • Współpraca z systemami EDI, obsługa zamówień i sprzedaży internetowej
 • Eliminacja wąskich gardeł w procesie produkcyjnym
 • Bieżąca weryfikacja rentowności poszczególnych projektów i działań
 • Sprawne zarządzanie zespołem sprzedaży

Moduły systemu Comarch ERP XL

Elastyczność, modułowość i skalowalność pozwalają napełne dopasowanie systemu do poziomu rozwoju Twojej firmy. W łatwy sposób możesz dodawać kolejne moduły wraz z rosnącymi potrzebami i skalą biznesu.

 

Definiowanie technologii wytworzenia produktu

W ramach technologii definiowane są operacje produkcyjne, dla których określa się parametry technologiczne oraz przypisuje się im surowce i zamienniki surowców (BOM – Bill of Materials), półprodukty oraz produkty.

Konfiguracja produktu

Umożliwia budowanie technologii oraz przygotowywanie ofert pod indywidualne zamówienia. Kalkuluje koszty wytworzenia produktów oraz symulacje ceny sprzedaży.

Planowanie strategiczne i operacyjne 

Umożliwia raportowanie obciążenia gniazd roboczych, tworzenie i wizualizację harmonogramów produkcji. Daje możliwość wykorzystania wielu metod planowania produkcji w zależności od potrzeb firmy i wymagań projektu.

Główny Plan Produkcji (MPS) 

Daje możliwość tworzenie planów z uwzględnieniem okresów planistycznych. Bilansuje potrzeby materiałowe konieczne do wytworzenia produktów oraz umożliwia przekrojową ocenę zapotrzebowania na produkty.

Realizacja produkcji, nadzór i raportowanie 

Stały nadzór nad procesem produkcji umożliwia podgląd czynności i ich realizacji dla wskazanego stanowiska, pracownika, brygady, w określonym przedziale czasu.

Rozliczanie produkcji 

Precyzyjne określenie kosztu wytworzenia uzyskanego produktu, daje podstawę do szczegółowego rozliczania produkcji. Rozliczanie zleceń produkcyjnych może odbywać się według cen ewidencyjnych lub rzeczywistych.

Wsparcie dla sprzedaży 

Uporządkowanie obiegu dokumentów handlowych pozwala na skuteczną obsługę posprzedażową. Tworzenie rozbudowanych mechanizmów naliczania promocji różnych typów umożliwia elastyczne zarządzanie cenami i rabatami. System wspiera realizację sprzedaży na stanowisku kasowym dzięki aplikacji przeznaczonej dla sprzedawców pracujących na ekranach dotykowych. To ułatwia rozliczanie rabatów, zarządzanie płatnościami oraz fakturowania dostawy towaru o nieustalonej wartości.

Wsparcie dla dystrybucji 

To możliwość swobodnego rejestrowania obrotu towarem pochodzącym z zagranicy oraz jego wyceny. To również pełna obsługa zakupów zagranicznych oraz składu celnego.

Wsparcie dla zamówienia

Moduł wspiera rejestrowanie zamówień zakupu, sprzedaży oraz zamówień wewnętrznych w przypadku firm wielooddziałowych. Realizacja procesów odbywa się zawsze zgodnie ze standardami systemów jakości.

Moduł gospodarki magazynowej pozwala:

 • Automatycznie tworzyć plan zapotrzebowania.
 • Utrzymać stałą kontrolę nad poziomem zapasów dzięki czemu na bieżąco eliminuje pomyłki.
 • Precyzyjne zarządzać dostępną przestrzenią magazynową poprzez opis struktury magazynu.
 • Zapewnić optymalne rozmieszczenie towarów w magazynie.
 • Elastycznie zarządzać partiami towarów i obsługiwać wiele różnych rodzajów opakowań.

Realizacja zleceń kompletacji i przyjęcia jest możliwa poprzez:

 • Stały dostęp do informacji o kontrahentach i towarach.
 • Łatwe filtrowanie listy towarów według kryterium użytkownika (kod, EAN, nazwa, cecha, położenie).
 • Możliwość weryfikacji towaru na podstawie sczytanego kodu EAN.
 • Możliwość przypisywania sprzętu np. wózka widłowego.
 • Przypisywanie wielu operatorów do jednej dyspozycji.

FINANSE

 • Obsługa wielu rejestrów bankowych i kas w dowolnej walucie.
 • Ewidencja obrotu z wykorzystaniem kart płatniczych, w tym ewidencja prowizji za obsługę kart i terminali.
 • Współpraca z bankowością elektroniczną.
 • Możliwość eksportu przelewów oraz importu wyciągów, a także bezplikowa komunikacja z bankami za pomocą Comarch Data Connect.
 • Skuteczne raportowanie należności i zobowiązań, kontrahentów oraz wszystkich podmiotów, z którymi firma współpracuje.
 • Sprawne kojarzenie płatności i dokumentów — informacje o uregulowaniu należności i zobowiązań mogą być ujęte w systemie jako rozliczenia lub jako rozrachunki.
 • Możliwość częściowego rozliczenia należności czy zobowiązań.
 • Elastyczne wystawianie kompensat.
 • Sprawne generowanie upomnień i not odsetkowych, zarówno pojedynczych, jak i zbiorczych.
 • Obsługa leasingu oraz lokat różnych typów.
 • Automatyczne pobieranie kursów walutowych NBP oraz naliczanie różnic kursowych.

KSIĘGOWOŚĆ ZAWSZE DOSTOSOWANA DO BIEŻĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH 

 • Praca na wielopoziomowym indywidualnym planie kont o strukturze drzewa.
 • Ergonomia codziennej pracy księgowego poprzez szybkie wyszukiwanie konta według różnych kryteriów np. fragment nazwy, symbol, atrybut.
 • Możliwość ewidencji kosztów zarówno w oparciu wyłącznie o konta zespołu „czwartego”, bądź „piątego” oraz wykorzystując zarówno „czwórki” i „piątki”.
 • Obsługa prowadzenia pełnej księgowości w formie dzienników cząstkowych grupujących operacje gospodarcze według danego rodzaju.
 • Możliwość wstępnego ujęcia zapisów księgowych do tzw. buforów księgowań, w których zapisy podlegają weryfikacji i mogą być modyfikowane.
 • Automatyzacja księgowań — możliwość przygotowania szablonów księgowań.
 • Zapewnienie poprawności księgowań dzięki mechanizmom umożliwiającym kontrolę poprawności dekretacji.

Elastyczność w zakresie definiowania i odliczania stawek VAT.

Monitoruj i zarządzaj przedsiębiorstwem w prosty sposób wykorzystując moduł BI, który zapewnia użytkownikom dostęp do szeregu standardowych raportów. To narzędzie przyjazne użytkownikom, a do jego obsługi nie jest potrzebna zaawansowana wiedza informatyczna.

Korzyści wynikające z posiadania modułu Comarch ERP XL BI:

 • Lepszy wgląd w działalność przedsiębiorstwa
 • Usprawnienie procesu podejmowania decyzji
 • Obniżenie kosztów pozyskiwania analiz
 • Oszczędność czasu
 • Weryfikacja realizacji planów firmy

COMARCH BI POINT

Moduł BI można rozszerzyć o intuicyjne narzędzie Comarch BI Point, umożliwiające korzystanie z analiz przez platformę internetową, dostępną zarówno na komputerach jak i urządzeniach mobilnych. Platforma raportowa oferuje użytkownikowi dostęp do raportów i dashboardów (kokpitów menadżerskich) oraz możliwość tworzenia własnych analiz ad hoc z każdego miejsca na świecie.

Comarch DMS (Document Management System) to narzędzie, które pozwala w prosty sposób modelować różnego typu procesy w zakresie obiegu dokumentów. Zaawansowane możliwości pomogą wdrożyć oraz usprawnić m.in.: elektroniczny obieg faktur kosztowych, umów, zgłoszeń, wniosków pracowników oraz realizację zapotrzebowania, czy dokumentacji technicznych.

Intuicyjne narzędzie workflow ułatwia modelowanie dowolnych procesów i działań.

FUNKCJE I KORZYŚCI

 • Profesjonalna obsługa korespondencji firmy.
 • Minimalizacja ryzyka utraty danych w przypadku zgubienia lub zniszczenia dokumentu papierowego – przechowywanie dokumentów w wersji elektronicznej.
 • Automatyczny import umożliwiający szybkie dodawanie skanów dokumentów do systemu.
 • Redukcja kosztów poprzez ograniczenie ilości tradycyjnych, papierowych dokumentów.
 • Kontrola czasu realizacji zadań, za pomocą analiz czasu pracy nad dokumentem w zadanym etapie.
 • Dostęp do zawsze aktualnej informacji na temat statusu zarejestrowanego dokumentu.
 • Możliwość pracy z dokumentami z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu.
 • Przypomnienia o dokumentach oczekujących na podjęcie decyzji.

Wielofirmowość

Comarch DMS pozwala na pracę w trybie wielofirmowym. Dzięki temu grupy kapitałowe i holdingi złożone z kilku firm mogą zarządzać dokumentami z jednego miejsca. Aplikacja pozwala na definiowanie procesów wykorzystujących dane ze wszystkich firm pracujących w systemach Comarch ERP XL czy Comarch ERP Optima.

OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ ZWIĄZANYCH Z PROCEDURAMI ISO

Comarch DMS obsługuje zgłoszenia zgodnie z obowiązującymi
w firmie procedurami systemu zarządzania jakością (ISO).

W ramach aplikacji możliwe jest:

 • Stworzenie repozytorium dokumentów prezentujących poszczególne procedury
 • Zgłaszanie wniosków racjonalizatorskich (kaizen)
 • Zgłaszanie wymagających działań korygująco-zapobiegawczych
 • System jest elastyczny i szybko dostosowuje się do bieżących potrzeb.

Współpraca z programami OCR

Usługa OCR (Optical Character Recognition) rozpoznaje treści znajdujące się na skanie dokumentu i w formie tekstowej umieszcza w lokalnej bazie danych. Rozpoznane treści przekazywane są do obiektów karty obiegu wraz ze skanem dokumentu jako załącznikiem i po potwierdzeniu prezentowane są na liście dokumentów. Taka możliwość znacznie skraca czas potrzebny na rejestrację danych w systemie, a także zmniejsza ryzyko błędnego wprowadzenia informacji.

Comarch Mobile to zestaw aplikacji umożliwiający pracę na urządzeniach mobilnych (smartfonach, tabletach, kolektorach danych), usprawniający oraz ułatwiający wykonywanie codziennych zadań.

Comarch Mobile Zarządzanie

Aplikacja najlepsza dla dyrektorów i kierowników sprzedaży

ułatwiająca zarządzanie pracownikami mobilnymi dzięki

wykorzystaniu dowolnych urządzeń przenośnych.

Kluczowe zalety:

 • Szybki sposób planowania wizyt pracownikom
 • Możliwość sprawdzenia aktualnego położenia pracowników
 • Sprawna komunikacja z pracownikami oraz możliwość przekazywania pilnych wiadomości
 • Zarządzanie rejonami, pracownikami oraz kontrahentami
 • Logowanie do aplikacji na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu.

Comarch Mobile Sprzedaż

To aplikacja przeznaczona dla przedstawicieli handlowych oraz pracowników mobilnych pracujących w terenie.

Główne zalety to:

 • Przejrzysty interfejs aplikacji dedykowanej platformie Android
 • Sprawna realizacja sprzedaży zarówno typu preselling, jak i vanselling
 • Usprawnienie zadań realizowanych w ramach wizyt u klientów – m.in. błyskawiczne przyjmowanie zamówień, możliwość prezentacji aktualnej oferty klientowi
 • Dostęp do historii transakcji z kontrahentem
 • Narzędzie wcielania w życie polityki rabatowo-promocyjnej

Comarch Mobile Zakupy

To aplikacja dla przedstawicieli handlowych oraz pracowników mobilnych, których głównym zadaniem jest negocjowanie najlepszych warunków handlowych u Twoich dostawców oraz rejestrowanie ofert i zamówień zakupu.

Główne zalety:

 • sprawna rejestracja zamówień zakupu oraz ofert zakupu,
 • dostęp do szczegółowych informacji o produktach,
 • planowanie dnia pracy z wykorzystaniem terminarzu,
 • dostęp do historycznych danych,
 • możliwość realizowania wizyt handlowych z wykorzystaniem dowolnie zdefiniowanych elementów,
 • wykorzystanie skanera kodów kreskowych lub mobilnej klawiatury w celu dodania towarów do koszyka,
 • drukowanie dokumentów na mobilnych drukarkach termicznych lub z podpisem klienta na drukarkach laserowych.

Comarch HRM

Aplikacja do zarządzania m.in. czasem pracy i urlopami, współpracująca z modułem kadrowo-płacowym w Comarch ERP XL.

Główne zalety:

 • Rejestracja nieobecności, urlopów wypoczynkowych
 • Funkcja e-nieobecności
 • Planowanie i potwierdzanie wyjazdów służbowych
 • Powiadomienie mailowe o zaplanowaniu urlopu, e-nieobecności i delegacji oraz o ich zatwierdzeniu
 • Osobisty pulpit każdego pracownika
 • Lista pracowników wraz z ich danymi personalnymi,
 • Lista kwalifikacji pracowników z możliwością ich edycji
 • Limity urlopowe oraz lista wszystkich nieobecności pracowników

MOBILNY SERWIS

Aplikacja dla serwisantów, którzy mają stały dostęp do listy

serwisowanych urządzeń, możliwość sprawdzenia terminarza napraw czy zaplanowania wizyty serwisowej.

Kluczowe zalety:

 • Dostęp do pełnej informacji na temat wszystkich parametrów urządzeń
 • Podgląd historii zrealizowanych napraw
 • Możliwość planowania i podglądu przeglądów gwarancyjnych
 • Możliwość wykonania czynności serwisowych zaplanowanych przez kierownika w Comarch Mobile Zarządzanie lub Comarch ERP XL
 • Dostęp do terminarza ułatwiającego planowanie wizyt i czynności serwisowych dla siebie lub innych serwisantów

Wykorzystanie różnych typów elementów wizyt pozwalające na dowolne definiowanie przebiegu wizyty serwisowych

Ponadto moduł Serwis umożliwia monitorowanie przebiegu realizacji, rozliczanie zleceń oraz wspomaga planowanie. Moduł ma również za zadanie wspomóc działalność przedsiębiorstwa, polegającą na świadczeniu usług serwisowych dla zarejestrowanych w systemie kontrahentów. Kontrahentom przyporządkowana jest lista urządzeń, które mogą być serwisowane.

Ewidencja serwisowanych urządzeń

 • Określanie dowolnych parametrów opisujących urządzenia i maszyny własne oraz obce
 • Szybka identyfikacja właściciela oraz osoby odpowiedzialnej za urządzenie

Planowanie zleceń serwisowych

 • Rejestracja zlecenia poprzez określenie zestawu usług, które powinny być wykonane oraz przypisanie kontrahenta i serwisowanego urządzenia
 • Przypisanie niezbędnych składników oraz robocizny, zgodnie z ich dostępnością
 • Analiza kosztu oraz kalkulacja marży
 • Wsparcie w tworzeniu planów przeglądów technicznych

Monitoring zleceń i serwisowanych urządzeń

 • Dostęp do historii każdego zlecenia serwisowego,
 • Pełna historyczność czynności realizowanych w związku z każdym urządzeniem.

Realizacja zleceń serwisowych

 • Automatyzacja wydawania towarów niezbędnych do realizacji zlecenia,
 • Generowanie dokumentu pozwalającego na rozliczenie z kontrahentem,
 • Możliwość śledzenia stanu realizacji zleceń serwisowych przez kontrahentów z poziomu aplikacji Comarch ERP Pulpit Kontrahenta.

Współpraca z Comarch Mobile Serwis

Comarch ERP XL zapewnia pełną integrację z aplikacją Comarch Mobile Serwis przeznaczoną dla pracowników działów serwisowych, którzy realizują przeglądy i naprawy własnych urządzeń jak również urządzeń sprzedanych Klientom.

Z poziomu Comarch ERP XL użytkownik ma możliwość:

 • Planowania zleceń serwisowych do obsługi w Comarch Mobile Serwis
 • Przeglądania stanu realizacji zleceń realizowanych w Comarch Mobile Serwis
 • Realizowania zlecenia zaplanowanego w Comarch Mobile Serwis
 • Planowania i podglądu wykonania wieloetapowych, rozbudowanych wizyt serwisowych realizowanych po stronie Comarch Mobile Serwis
 • Planowanie, zatwierdzanie i podgląd wykonania wizyt serwisowych możliwe jest również za pomocą aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie, dedykowanej m.in. do kierowania zespołem serwisantów

Moduł Kadry i Płace oferuje:

Pełne wsparcie kadrowo-płacowe

 • Obsługa pełnego procesu kadrowo-płacowego – od przyjęcia pracownika, poprzez wszelkie operacje dotyczące jego rozliczeń, aż do rozwiązania umowy o pracę i wyrejestrowania go z ubezpieczeń,
 • Wsparcie definiowania elementów wynagrodzeń, uzależniania ich wysokości od czasu pracy, nieobecności lub stażu pracy,
 • Przygotowanie wypłaty gotówkowej i przelewów na rachunki bieżące pracowników,
 • Automatyczna informacja o kosztach wynagrodzeń.
 • Stałe dostosowywanie do pojawiających się zmian prawnych.

Obsługa deklaracji

 • Rozliczanie m.in. umów cywilno-prawnych i rozliczenie właścicieli – dostęp do pełnej gamy deklaracji składanych do ZUS i urzędu skarbowego
 • Wysłanie deklaracji ZUS do programu Płatnik
 • Wysyłanie deklaracji PFRON oraz SODiR Offline
 • Wysyłanie e-deklaracji podatkowych na serwery Ministerstwa Finansów
 • Wydruki deklaracji podatkowych

Wymiana elektronicznych dokumentów pomiędzy firmami to sposób na usprawnienie i przyśpieszenie obsługi transakcji.

Mierzalne korzyści

 • zacieśnienie współpracy z dostawcami jak i z odbiorcami,
 • eliminacja błędów ludzkich,
 • redukcja kosztów, związanych m.in. z zakupem papieru i materiałów eksploatacyjnych, wysyłką i archiwizacją papierowych dokumentów,
 • oszczędność czasu związanego z dostarczeniem dokumentu do kontrahenta.

System Comarch ERP XL jest dostępny w dwóch wersjach:

 

Wersja stacjonarna

Wersja w chmurze

System instalowany na wskazanym serwerze klienta. System udostępniany w modelu SaaS (Software as a Service), w którym jest oferowany za pośrednictwem zdalnego dostępu internetowego.
Zamów bezpłatne demo przez 60 dni Zamów bezpłatne demo przez 30 dni

Postaw na nowoczesność i usprawnij działanie firmy z systemem Comarch ERP XL!

Bezpłatnie skonsultuj się z naszym ekspertem!

Skontaktuj się za nami


  +48 22 880 95 95

pon.–pt. 08.00–16.00

Formularz kontaktowy

 •