SoftSol loader
Postaw na nowoczesność i usprawnij działanie
swojej firmy z systemem Comarch ERP.

Skontaktuj się z naszym ekspertem lub zadzwoń 22 880 45 45.

 •  

Comarch HRM

Aplikacja dla kadr

Zarządzaj efektywnie pracą

Program Comarch HRM (Human Resources Management) pozwala kompleksowo zarządzać czasem i planem pracy, kwalifikacjami pracowników, urlopami, delegacjami i nieobecnościami pracowników oraz na prowadzenie elastycznego systemu oceny pracowników.

Dzięki pełnej integracji z modułami kadrowo-płacowymi w Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL i Comarch ERP Altum, pozwoli Ci sprawować kontrolę nad firmą w kompleksowy sposób.

A wszystko dostępne z dowolnego miejsca i kiedy chcesz. Wystarczy laptop, smartfon, czy tablet oraz połączenie z Internetem!

Funkcje aplikacji

 • sprawdzaj na bieżąco, którzy pracownicy danego dnia są obecni – planuj pracę z uwzględnieniem realnie posiadanych zasobów
 • monitoruj kwalifikacje swoich pracowników – zarówno te wygasające, jak i bezterminowe
 • przeglądaj dokumenty pracowników – kwitki wypłaty, umowy cywilnoprawne, skierowania na badania okresowe, świadectwa pracy
 • organizuj pracę z wyprzedzeniem, zyskując dostęp do pełnej ewidencji wykorzystanych i planowanych dni urlopowych swoich pracowników
 • zatwierdzaj zgłoszone urlopy albo zaznaczaj nieobecności o ogólnym charakterze, by później zdefiniować je zgodnie z potrzebami (L4, urlop okolicznościowy)
 • zyskasz dostęp do wygodnego podglądu grafiku pracy, z poziomu którego możesz zatwierdzać bądź odrzucać prośby urlopowe oraz przeglądać bieżący stan osobowy Twojego przedsiębiorstwa
 • z poziomu aplikacji łatwo ustalisz plan pracy dla całego zespołu na tylko jednym ekranie
 • możesz wydrukować plan pracy (również dla wielu pracowników), przeprowadzić walidację jedenastogodzinnej przerwy oraz walidacji co czwartej wolnej niedzieli
 • czas pracy możesz wprowadzać ręcznie albo skorzystać z modułu RCP
 • motywuj swój zespół poprzez dopasowany do specyfiki Twojego przedsiębiorstwa system okresowej oceny oraz samodzielnie twórz wzory arkuszy samooceny dla pracowników: dzięki temu zobaczysz, jak przebiega rozwój kwalifikacji i zaangażowania Twoich pracowników i z łatwością zdefiniujesz obszary, które wymagają szczególnego zainteresowania, by w przyszłości osiągać jeszcze lepsze wyniki w codziennej pracy
 • uzyskuj potwierdzenia zapoznania się przez pracownika z jego celami i zadaniami
 • dopasuj funkcjonalności programu do specyfiki Twojej firmy – planuj delegacje dla kierowców, dostawców, handlowców i innych pracowników wykonujących swoje obowiązki w terenie – w kraju i poza jego granicami
 • przyznawaj zaliczki i zatwierdzaj delegacje w każdym miejscu i o każdej porze dzięki aplikacji online Comarch HRM
 • twórz oferty pracy, praktyk i staży
 • publikuj ogłoszenia rekrutacyjne na stronie www i w firmowym intranecie
 • przyjmuj i oceniaj aplikacje kandydatów na wybrane stanowiska
 • modyfikuj istniejące klauzule poufności oraz dodawaj własne klauzule
 • definiuj własne listy szkoleń w podziale na szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • twórz i modyfikuj harmonogram szkoleń dla swoich pracowników, przeglądaj archiwalne i planowane szkolenia

Comarch HRM dostępny jest w dwóch wariantach:

 • instalowany na komputerze,
 • w modelu usługowym w chmurze Comarch.

Skontaktuj się za nami


  +48 22 880 95 95

pon.–pt. 08.00–16.00

Formularz kontaktowy

 •