SoftSol loader
Postaw na nowoczesność i usprawnij działanie
swojej firmy z systemem Comarch ERP.

Skontaktuj się z naszym ekspertem lub zadzwoń 22 880 45 45.

 •  

Wypróbuj Comarch ERP Optima

Najpopularniejszy program dla małych i średnich firm w Polsce
Pobierz Demo

Zarządzaj kompleksowo zasobami firmy

 • Comarch ERP Optima to modułowy i elastyczny program wspomagający zarządzanie firmą, obsługę sprzedaży, księgowość, pracę działu kadrowo-płacowego oraz zarządzanie relacjami z Klientem.
 • Elementem wyróżniającym Comarch ERP Optima jest całościowe podejście do problematyki zarządzania firmą oraz fakt zapewnienia przedsiębiorstwu mierzalnych korzyści z wdrożenia systemu.
 • Program jest najchętniej wybieranym do obsługi małych i średnich firm – ponad 70 000 podmiotów z każdej branży korzysta z niego.
 • Dzięki dedykowanym rozwiązaniom to najczęściej wybierane oprogramowanie księgowe wśród biur rachunkowych oraz doradców podatkowych.
 • System posiada Certyfikat Zgodności z Ustawą o Rachunkowości i zawsze jest aktualizowany do obowiązujących przepisów co jest podstawą bezpiecznego prowadzenia pełnej Księgowości.

Korzyści z wdrożenia Comarch ERP Optima:

 • Stała kontrola i wgląd w każdy obszar działalność przedsiębiorstwa.
 • Wsparcie w procesie podejmowania strategicznych i operacyjnych decyzji dzięki czytelnym i przekrojowym danym w postaci analiz i raportów.
 • Obniżenie kosztów pozyskiwania analiz – Comarch ERP Optima Analizy BI szybko odpowiada na postawione pytania i buduje skomplikowane sprawozdania przy użyciu prostej metody drag & drop.
 • Oszczędzasz czas realizacji poszczególnych procesów biznesowych.
 • Na bieżąco śledzisz trendy wskaźników efektywności Twojej firmy.
 • Usprawniasz procesy kadrowo-finansowe.
 • Zwiększasz poziom bezpieczeństwa pracy.
 • Usprawniasz organizację obiegu dokumentów.
 • Minimalizujesz pomyłki.
 • Automatyzujesz realizację procesów kadrowych.

 

Korzystasz z Comarch ERP Optima dla Biur Rachunkowych? Jesteś zadowolony z programu? Rekomenduj go swoim Klientom i zarabiaj!

Za każde skuteczne polecenie zyskasz 10% wartości pierwszego zakupu oprogramowania, a Twój Klient w cenie programu otrzyma dostęp i możliwość korzystania z 4 szkoleń elektronicznych, które będą dostępne na Indywidualnych Stronach Klientów.

Dlaczego warto polecać Comarch ERP Optima?

 • Dzięki Internetowej Wymianie Dokumentów (IWD) Biuro Rachunkowe połączone jest bezpośrednio z programem ERP Klienta.
  • Co zyskujesz dzięki IWD:
   • Bezpieczeństwo przesyłania danych
   • Oszczędność czasu dzięki wyeliminowaniu konieczności wprowadzania dokumentów ręcznie
   • Szybką komunikację z Klientami Biura
   • Wiarygodność danych poprzez stosowanie podpisu elektronicznego
   • Klient nie musi dowozić dokumentów do Twojego Biura – dzięki usłudze Comarch IBARD możliwe jest przesyłanie zeskanowanych faktur w wersji elektronicznej
 • Zarówno Klient jak i Biuro mają równoczesny dostęp do modułów programu – Klient samodzielnie prowadzi księgowość w programie Comarch ERP Optima w modelu usługowym, zaś Biuro czuwa na bieżąco nad poprawnością zapisów
 • Księgowanie „na brudno” – Klient samodzielnie księguje swoje dokumenty w programie w modelu usługowym, zapisuje je do bufora. Biuro Rachunkowe sprawdza zapisy i dokonuje ich księgowania, wylicza deklaracje podatkowe i składa je w odpowiednich terminach
 • Bądź kimś więcej niż Księgowym dla swojego Klienta – Biuro Rachunkowe prowadzące księgowość firmy, posiadając dostęp do danych sprzedażowych Klienta, może dodatkowo udostępniać mu raporty dotyczące stanu zapasów, trendu sprzedaży produktów i wiele innych

Jak działa promocja?

 1. Polecasz Comarch ERP Optima Klientowi
 2. Przekazujesz dane kontaktowe Klienta Obsługującemu Cię Opiekunowi Klienta w Softsol
 3. Softsol jako Partner zgłasza do Comarch Klienta
 4. Klient kupuje Comarch ERP Optima
 5. Otrzymujesz prowizję, a Twój Klient dostęp i możliwość korzystania z 4 szkoleń elektronicznych, które będą dostępne na Indywidualnych Stronach Klientów

Zacznij zarabiać z Comarch ERP Optima!

Zaufało nam już ponad 70 000 Klientów, co klasyfikuje Comarch ERP Optima jako jeden z najchętniej wybieranych programów do obsługi małych i średnich firm.

Regulamin promocji dostępny TUTAJ>>

Poznaj dostępne moduły i wybierz optymalny zestaw rozwiązań dla Twojej firmy

Modułowość programu Comarch ERP Optima umożliwia dobór narzędzi wspierających różne obszary działalności, dopasowując się do specyfiki i profilu Twojej firmy. Integracja modułów i szybki przepływ danych ułatwiają procesy zarządcze oraz dostarczają mierzalnych korzyści biznesowych.

Zapoznaj się z funkcjonalnościami modułu KSIĘGOWOŚĆ

Księga Przychodów i Rozchodów oraz Ewidencja Ryczałtowa pozwala na:

 • wprowadzenie zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • prowadzenie Ewidencji Ryczałtowej,
 • wprowadzenie dokumentów do rejestrów VAT oraz ich księgowanie,
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,
 • rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu,
 • dodanie spisu z natury,
 • naliczanie zaliczek na podatek dochodowy PIT-36/PIT-36L lub PIT-28 oraz obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych,
 • wprowadzenie wielu działalności właściciela do wyliczenia podatku dochodowego,
 • sporządzenie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VAT-27 oraz wysyłanie do systemu e-Deklaracji,
 • rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową,
 • sporządzanie VAT-ZD do deklaracji VAT-7,
 • tworzenie i wysyłanie plików JPK (VAT, KR, PKPiR, EWP, WB, FA, MAG) do Urzędu Skarbowego,
 • prowadzenie firmy wielozakładowej,
 • prowadzenie rozliczeń przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności – Split Payment.

Moduł Księga Podatkowa pozwala na:

 • tworzenie okresów obrachunkowych,
 • stworzenie wielopoziomowego planu kont,
 • wykorzystanie schematów księgowych do automatycznego księgowania dokumentów oraz deklaracji,
 • predekretację dokumentów,
 • tworzenie księgowań okresowych,
 • prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE, VAT-9M, VAT-27 i wysyłanie deklaracji do systemu e-Deklaracji,
 • sporządzanie VAT-ZD do deklaracji VAT-7,
 • rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową,
 • inicjalizację bilansu otwarcia na podstawie sald kont roku poprzedniego,
 • parowania ze sobą dekretów na kontach rozrachunkowych,
 • generowanie automatycznych różnic kursowych i kompensat w momencie rozrachowywania dekretów,
 • tworzenie zestawień księgowych,
 • automatyczną internetową wymianę dokumentów,
 • tworzenie i wysyłanie plików JPK,
 • automatyczne rozliczanie przelewów bankowych przy imporcie,
 • prowadzenie rozliczeń przy użyciu mechanizmu podzielnej płatności – Split payment.

Moduł Księga Handlowa Plus dodatkowo pozwala na:

 • zakładanie oraz księgowanie na konta walutowe,
 • księgowanie schematami księgowymi na konta walutowe,
 • przeglądanie dekretów oraz obrotów i sald w walucie obcej oraz w walucie systemowej,
 • generowanie przeszacowania walut.

Moduł Comarch ERP Optima Płace i Kadry umożliwia:

 • prowadzenie elektronicznej teczki pracownika,
 • bieżące kontrolowanie urlopów wypoczynkowych i zwolnień chorobowych,
 • generowanie wydruku Zaświadczenia płatnika składek Z–3,
 • rozliczanie wypłat z uwzględnieniem nieobecności, czasu pracy, dodatków,
 • import i eksport danych poprzez arkusz kalkulacyjny (excel, csv),
 • kontrolę limitu 14/30/60 dni w roku dla zasiłku opiekuńczego,
 • automatyczne wyliczanie podstawy składek emerytalno-rentowych dla pracowników przebywających na urlopach wychowawczych,
 • sprawne definiowanie indywidualnych planów pracy oraz rejestrowanie czasu pracy,
 • definiowanie niestandardowych składników wypłat, nieobecności oraz limitów nieobecności,
 • naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnych z obowiązującymi wzorami formularzy,
 • wysyłanie deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje,
 • sporządzanie deklaracji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0,
 • tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS,
 • przesyłanie list płac z bazy kadrowo-płacowej do innej bazy, w celu ich zaksięgowania.

Moduł Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus posiada dodatkowe funkcje, takie jak:

 • wykonywanie operacji dla wielu pracowników jednocześnie,
 • obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych,
 • struktura organizacyjna, która pozwala przypisać pracowników do poszczególnych wydziałów,
 • ewidencja i kontrola wysokości potrąceń (w tym komorniczych i alimentacyjnych),
 • możliwość obsługi kadrowo-płacowej dla pracowników wieloetatowych,
 • rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą,
 • rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników tymczasowych,
 • możliwość odnotowania w kalendarzu obecności pracownika dowolnej liczby wejść/wyjść w różnych strefach czasu pracy w ciągu dnia,
 • rozliczanie nadgodzin w okresie rozliczeniowym dłuższym niż 1 miesiąc, w tym rozdzielenie nadgodzin dobowych i średniotygodniowych oraz ewidencjonowanie odbioru czasu wolnego za nadgodziny,
 • możliwość importu informacji o czasie przepracowanym rejestrowanych za pomocą czytników RCP,
 • atrybuty – czyli cechy, za pomocą których można opisywać pracowników, wprowadzając dowolną liczbę dodatkowych informacji,
 • funkcjonalność generowania opisu analitycznego dla poszczególnych składników wypłaty.

Comarch HRM

Comarch HRM to aplikacja do zarządzania czasem pracy i urlopami, delegacjami, jak również szkoleniami i ocenami okresowymi, współpracująca z Comarch ERP Optima Płace i Kadry, Comarch ERP XL Kadry i Płace. Z aplikacji Comarch HRM można korzystać na komputerze, laptopie, tablecie oraz smartfonie. Program dynamicznie dopasowuje się do rozmiaru ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlany. Aplikację może również skonfigurować w modelu usługowym w chmurze Comarch.

Moduł ten zawiera wszystkie funkcjonalności modułu Faktury, ponadto umożliwia efektywne zarządzanie towarami w magazynie oraz wystawianie różnorodnych dokumentów handlowych i magazynowych, takich jak:

 • Wydania i Przyjęcia Zewnętrzne,
 • Przyjęcia i Rozchody Wewnętrzne,
 • Przesunięcia Międzymagazynowe,
 • Zamówienia i Rezerwacje
 • Dokumenty Tax Free
 • Arkusze Inwentaryzacyjne

Najważniejsze funkcje modułu Handel

 • wystawienie faktur sprzedażowych i zakupowych,
 • fiskalizację sprzedaży dla osób fizycznych,
 • obsługę transakcji w złotówkach i w walutach obcych,
 • wystawianie dokumentów korygujących,
 • sprzedaż/zakup ze standardowymi formami płatności jak również zdefiniowanymi przez Użytkownika programu,
 • prowadzenie rejestru usług i kontrahentów.
 • wystawianie różnorodnych dokumentów magazynowych,
 • prowadzenie wielu magazynów jednocześnie,
 • określenie metody rozliczania magazynu (FIFO, LIFO, AVCO),
 • przeprowadzenie inwentaryzacji,
 • bezpośrednią integrację z firmami kurierskimi: DPD, DHL, InPost Paczkomaty, InPost Allegro, Sendit, Poczta Polska,
 • obrót opakowaniami kaucjonowanymi,
 • tworzenie deklaracji Intrastat,
 • współpracę z Krajowym Rejestrem Długów w celu weryfikacji wiarygodności kontrahentów,
 • monitorowanie przewozu towarów wrażliwych za pomocą SENT,
 • prowadzenie sprzedaży internetowej,
 • współpracę z aplikacją dla przedstawicieli handlowych Comarch ERP Mobile Sprzedaż,
 • współpracę z drukarkami i kasami fiskalnymi, terminalami płatniczymi, czytnikami kodów kreskowych, kolektorami danych, drukarkami etykiet.

Comarch Mobile Inwentaryzacja

Dzięki aplikacji, telefon z wbudowanym aparatem może pełnić funkcję przenośnego skanera kodów kreskowych oraz kolektora danych. Podstawowe funkcje aplikacji:

 • konfigurowalne działanie aplikacji,
 • możliwość tworzenia wielu arkuszy inwentaryzacyjnych,
 • możliwość manualnego wprowadzania pozycji,
 • wyszukiwanie w arkuszu zeskanowanego lub wprowadzonego ręcznie kodu towaru,
 • możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji towarów zaimportowanych z pliku wygenerowanego w Comarch ERP Optima,
 • współpraca z aplikacją iBard24,
 • eksport danych inwentaryzacyjnych,
 • Wysyłanie plików na e-mail.

Comarch ERP Optima Detal:

Moduł stworzony z myślą o punktach sprzedaży detalicznej. Umożliwia wystawianie paragonów oraz powiązanych z nimi faktur sprzedaży. Łatwa obsługa, współpraca z ekranami dotykowymi i czytnikami kodów kreskowych oraz czytelny interfejs, czyni z okna sprzedaży detalicznej doskonałe narzędzie do pracy w sklepach, punktach gastronomicznych czy firmach handlowych. Aplikacja jest zintegrowana z pozostałymi modułami Comarch ERP Optima, z którymi współpracuje podczas prowadzenia sprzedaży.

Współpraca z modułem Kasa Bank

 Moduły handlowe współpracują z modułem Comarch ERP Optima Kasa Bank, który umożliwia przepływ środków pieniężnych w firmie. Pozwala na uzyskanie informacji na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, a także ponoszonych kosztów, czy też stanu bieżących należności i zobowiązań.

Funkcjonalność modułu Comarch ERP Optima CRM obejmuje:

 • rejestrację kontaktów z klientami, harmonogramowanie zadań i rejestrację wykonanych czynności, automatyczne generowanie przypomnień do zadań,
 • automatyczne generowanie faktur cyklicznych,
 • obsługę firmowej skrzynki pocztowej,
 • przygotowanie oraz obsługę ofert handlowych.

Dodatkowo moduł Comarch ERP Optima CRM Plus zawiera mechanizm automatycznej windykacji należności oraz możliwość tworzenia ankiet. 

Comarch ERP OptimaObieg Dokumentów

Moduł Comarch ERP Optima Obieg Dokumentów pozwala na gromadzenie i łatwe katalogowanie każdego rodzaju dokumentów firmowych oraz ich swobodne wyszukiwanie. Dodatkowo za pomocą tego modułu można zdefiniować i dostosować do własnych potrzeb proces obiegu dokumentów.

Comarch ERP Optima Serwis

Moduł Comarch ERP Optima Serwis dedykowany jest dla firm świadczących usługi, a także serwisujących sprzedawane towary. Moduł Comarch ERP Optima Serwis może współpracować z modułem Comarch ERP Optima Faktury oraz z modułem magazynowym Comarch ERP Optima Handel / Handel Plus (w zakresie pobierania części z magazynu).

Zadaniem Comarch OCR jest rozpoznanie danych (np. kontrahentów, kwoty netto / brutto, opisy, VAT oraz numery faktur) przy użyciu tej technologii z zeskanowanych faktur, a następnie przeniesienie rozpoznanych danych do oprogramowania księgowego np. do rejestrów VAT.

 Wzrost efektywności pracy

Comarch OCR odczytuje dane z dokumentów z 87% skutecznością! Rozczytał i skatalogował już 8 mln stron.

Redukcja kosztów

Oszczędzaj czas i ograniczaj błędy przy ręcznym wprowadzaniu faktur do systemu księgowego.

Dostępność i wygoda

OCR jest dostępny bezpośrednio z poziomu systemu Comarch ERP lub innego oprogramowania księgowego dzięki API.

 

Jak działa usługa Comarch OCR przy rozpoznawaniu faktur?

Usługa Comarch OCR, wykorzystując zaawansowane, autorskie algorytmy, także z elementami sztucznej inteligencji, analizuje dostarczony plik graficzny i rozpoznaje na nim tekst. Po zmianie obrazu na tekst i odczytaniu z niego danych merytorycznych, przypisuje je do odpowiednich kategorii – NIP, numer faktury, data, kwota netto, brutto, VAT, numer rachunku bankowego itp. Następnie przetworzona przez Comarch OCR faktura zostaje wprowadzona do systemu ERP i w dalszym etapie może być zweryfikowana, zaksięgowana i zarchiwizowana.

Poszczególne kroki procesu wyglądają następująco:

 1. Zeskanowanie lub zrobienie zdjęcia fakturze,
 2. Załadowanie pliku z fakturą do usługi Comarch OCR, która przetwarza fakturę i zwraca dane merytoryczne do systemu ERP,
 3. Sprawdzenie poprawności odczytanych danych,
 4. Zatwierdzenie dokumentu w systemie  ERP.

 

Przetestuj Comarch OCR za darmo

Obecnie każdy użytkownik, który ma nowe wersje Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL oraz Comarch DMS, po podpisaniu stosownych umów, uzyska bezpłatny dostęp do pakietu DEMO 50 w ramach którego przez miesiąc może wprowadzić 50 stron. Natomiast w przypadku Użytkowników Comarch ERP XT jest możliwość wprowadzenia bezpłatnie co miesiąc 20 stron.

 

Jestem zainteresowany

To wsparcie w takich obszarach biznesowych jak:

 • sprzedaż – wizyty handlowe,
 • zarządzanie magazynem i pracami serwisowymi,
 • czas pracy i kadry,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji,
 • realizacja transakcji w sklepach stacjonarnych (mPOS).

Wybierz rozwiązanie najlepsze dla Twojej firmy + Comarch

Comarch MOBILE SPRZEDAŻ

APLIKACJA DLA HANDLOWCÓW I SERWISANTÓW

Intuicyjny interfejs aplikacji ułatwia szybkie wystawianie dokumentów oraz:

 • szybki dostęp do szczegółowych informacji o produktach,
 • dopełnianie zamawianego towaru do pełnych jednostek zbiorczych,
 • weryfikację warunków koncesji określonych na towarach,
 • automatyczne naliczanie zdefiniowanych w centrali warunków handlowych,
 • obsługa programów lojalnościowych oraz promocji pakietowych,
 • sprzedaż kompletów,
 • możliwość ręcznego nadania upustu przez przedstawiciela podczas negocjacji z klientem,
 • rejestrację reklamacji,
 • określanie budżetu, maksymalnych limitów do wykorzystania przez przedstawiciela podczas nadawania upustów.

VANSELLING

Przedstawiciel handlowy może także dokonywać sprzedaży bezpośredniej wraz z wydaniem towarów u klienta lub wykonaniem usługi. Aplikacja mobilna umożliwia:

 • wystawienie faktur, paragonów lub wydań zewnętrznych,
 • fiskalizację dokumentów,
 • automatyczną zapłatę gotówką lub kartą płatniczą,
 • integrację z mobilnymi terminalami płatniczymi,
 • dostęp do pełnej historii transakcji oraz płatności Klienta,
 • obsługę sprzedaży towarów kaucjonowanych, zwrot oraz rozliczanie kaucji,
 • obsługę odwrotnego obciążenia,

DZIAŁANIA CRM

Ergonomiczny terminarz aplikacji oferuje pracownikowi mobilnemu:

 • planowanie oraz realizację wizyt handlowych u klienta oraz zadań dodatkowych,
 • rejestrowanie spotkań i kontaktów telefonicznych,
 • rozliczanie należności,
 • przeprowadzenie ankiety,
 • weryfikację ekspozycji towarów poprzez wykonania zdjęcia(merchandising),
 • ewidencję udziału towarów własnych w całym regale (tzw. facing),
 • sporządzenie notatki ze spotkania.
 • weryfikację skuteczności wizyt na podstawie dostępnych raportów.

PRESELLING

Comarch Mobile Sprzedaż zapewnia profesjonalną obsługę zamówień poprzez:

 • przyjmowanie zamówień, ofert oraz zapytań ofertowych sprzedaży u klienta,
 • wybór konkretnej cechy,
 • wybór sposobu dostawy,
 • obsługa kalendarza dostaw zamówień do klienta,
 • rejestracja transakcji zagranicznych,
 • sprawdzanie aktualnego (online) stanu towaru na innym magazynie firmy,
 • edycja niepotwierdzonych zamówień złożonych w innych kanałach sprzedaży,
 • wystawnie faktur zaliczkowych,
 • wydanie materiałów promocyjnych(marketingowych) klientowi.

POZYSKANIE I UTRZYMANIE KLIENTA

W aplikacji mobilnej na smartfonie lub tablecie przedstawiciel handlowy ma dostęp do niezbędnych danych dotyczących swoich kontrahentów, między innymi do:

 • szczegółowych informacji o klientach,
 • nierozliczonych oraz przeterminowanych płatności powiązanych z kontrahentem,
 • ergonomicznej książki telefonicznej,
 • wizyt na podstawie dostępnych raportów,
 • historycznych transakcji,
 • definiowanych warunków handlowych.

MONITOROWANIE

Pracownicy przebywających w terenie, dzięki aplikacji mobilnej mają możliwość:

 • rejestrowania pokonywanych tras do klientów,
 • określania automatycznie oraz ręcznie wykonanych działań (np. dodanie dokumentu, rozliczenie płatności) oraz statusów pracy (tj. załadunek, korki),
 • komunikowania się między sobą za pomocą aplikacji zainstalowanej na smartfonie lub tablecie,
 • przeglądania zarejestrowanych tras.

Comarch MOBILNE ZARZĄDZANIE

ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI MOBILNYM

KONTROLUJ STAN PRAC ZLECONYCH PRACOWNIKOM ZDALNYM: SERWISANTOM I HANDLOWCOM

Comarch Mobile Zarządzanie to aplikacja na tablety i smartfony umożliwiająca zarządzanie pracownikami mobilnymi, wykonanymi przez nich działaniami oraz osiągniętą sprzedażą z poziomu jednej aplikacji webowej. Korzyści to przede wszystkim:

 • szybki sposób planowania, przeplanowywania, potwierdzania i odrzucania działań pracownikom,
 • tworzenie wzorców wizyt handlowych oraz ich realizacja,
 • analizowanie danych z wykorzystanie raportów,
 • optymalizacja tras, podczas planowania działań,
 • podgląd działań wykonanych przez pracowników
 • możliwość sprawdzenia aktualnego położenia pracowników

MONITOROWANIE

Dla pracowników przebywających poza biurem istotna jest możliwość łatwej komunikacji z współpracownikami. Z kolei z punktu widzenia osób zarządzających ważną kwestią jest monitorowanie aktualnego położenia pracowników oraz tras przejazdów przedstawicieli handlowych zarejestrowane w Comarch Mobile Sprzedaż, Comarch Mobile Zakupy, czy serwisantów w Comarch Mobile Serwis.

OPTYMALNIE ZAPLANOWANY DZIEŃ PRACY

Kierownik planując działania swoim pracownikom może uwzględnić najbardziej optymalną trasę oraz czas potrzebny na przejazd. Dodatkowo można wyświetlać natężenie ruchu, co również usprawni planowanie działań.

Comarch MOBILE mPOS 

APLIKACJA DLA SPRZEDAWCÓW W SKLEPACH STACJONARNYCH

Comarch Mobile mPOS to aplikacja dla sprzedawców i asystentów sprzedaży w sklepach stacjonarnych jak również sklepach typu pop-up store, czyli wyspach, kornerach lub zwykłych sklepach w galeriach handlowych, które mogę mieć charakter tymczasowy.

Korzyści z wdrożenia to przede wszystkim:

 • dostęp do pełnej informacji o towarach łącznie z ich specyfikacją techniczną,
 • dostęp do stanów magazynowych,
 • obsługa zestawów promocyjnych,
 • przeprowadzenie transakcji sprzedaży, poprzez wystawienie paragonów lub faktur z fiskalizacją lub drukowaniem dokumentów,
 • obsługa dowolnej formy płatności w tym zapłata kartą na mobilnych terminalach płatniczych,
 • dostęp do pełnej historii transakcji i płatności stałych Klientów,
 • przyjmowanie zamówień na towary, których nie ma w sklepie, wraz z przyjęciem zapłaty lub zaliczki za nie,
 • przyjmowanie reklamacji oraz dostęp do stanu ich realizacji,

MOBILNE STANOWISKO SPRZEDAŻY

Comarch Mobile mPOS pozwala asystentom sprzedaży na możliwość wyjścia do Klienta, doradzeniu mu, prezentacji nowości oraz wystawienia dokumentu sprzedaży z dowolnego miejsca w sklepie.

Dodatkową zaletę stanowi fakt, iż smartfon bądź tablet może być połączony przez bluetooth z terminalem kart płatniczychdrukarką fiskalną oraz z zewnętrznym czytnikiem kodów kreskowych co sprawia, że całe stanowisko sprzedaży zmieści się w kieszeni i na koniec dnia może być zabrane w bezpieczne miejsce. 

Comarch MOBILE SERWIS

Comarch Mobile Serwis to aplikacja dla pracowników działów serwisowych, którzy realizują przeglądy, montaż oraz naprawy własnych urządzeń jak również urządzeń sprzedanych Klientom.

Funkcjonalności usprawniające pracę serwisantów to głównie:

 • dostęp do pełnej informacji na temat wszystkich parametrów urządzeń, historii napraw i przeglądów gwarancyjnych,
 • realizację czynności serwisowych zaplanowanych przez kierownika w Comarch Mobile Zarządzanie lub Comarch ERP XL,
 • planowanie czynności serwisowych dla siebie lub innych serwisantów,
 • wystawienie paragonu lub faktury za wykonaną usługę i zużyte materiały z wykorzystaniem Comarch Mobile Sprzedaż,
 • wysyłanie plików PDF z wydrukami dokumentów, np. protokołów serwisowych,
 • analizowanie przeprowadzonych działań z wykorzystaniem raportów oraz możliwość ich kontekstowego uruchomienia,
 • rejestrowanie tras przejazdów oraz wykorzystania komunikatora do kontaktu z innymi serwisantami.

MONITOROWANIE

Serwisanci przebywających w terenie, dzięki aplikacji mobilnej mają możliwość:

 • rejestrowania pokonywanych tras do klientów,
 • określania automatycznie oraz ręcznie wykonanych działań oraz statusów pracy,
 • komunikowania się między sobą za pomocą aplikacji zainstalowanej na smartfonie lub tablecie,
 • przeglądania zarejestrowanych tras w aplikacji dostępnej na dowolnym urządzeniu przez przeglądarkę internetową. 

Comarch MOBILE ZAKUPY

To aplikacja dla przedstawicieli handlowych, zakupowców oraz innych pracowników mobilnych, których głównym zadaniem jest negocjowanie najlepszych warunków handlowych u Twoich dostawców oraz rejestrowanie ofert i zamówień zakupu.

Co wyróżnia aplikację Comarch Mobile Zakupy:

 • bezpieczeństwo danych aplikacji poprzez szyfrowanie bazy mobilnej,
 • ergonomia interfejsu dostosowanego do codziennej pracy przedstawicieli handlowych,
 • elastyczność dostosowania funkcji i danych udostępnianych pracownikom mobilnym w zależności do potrzeb danej branży.

USPRAWNIENIA PODCZAS WYSTAWIANIA OFERT I ZAMÓWIEŃ ZAKUPU

Intuicyjny interfejs aplikacji ułatwia szybkie wystawianie dokumentów oraz:

 • wykorzystanie skanera kodów kreskowych lub mobilnej klawiatury w celu dodania towarów do koszyka,
 • dopełnianie zamawianego towaru do pełnych jednostek zbiorczych (kartonów, palet, skrzynek),
 • automatyczne naliczanie zdefiniowanych w centrali warunków handlowych m.in. promocji,
 • drukowanie dokumentów na mobilnych drukarkach,
 • wysyłanie wiadomością e-mail wydruków PDF dokumentów (kopii zamówień),
 • analizowanie danych z wykorzystaniem raportów,
 • wykorzystanie różnych typów elementów wizyt, co umożliwia zdefiniowanie dowolnego wymaganego sposobu postępowania podczas wizyty np. na targach branżowych, czy wizycie u dostawcy,
 • rejestrowanie tras przejazdów oraz wykorzystania komunikatora do kontaktu z przełożonym oraz współpracownikami.

PLANOWANIE WIZYTY ZAKUPOWEJ

Aplikacja umożliwia skuteczne planowanie i realizowanie wizyt zakupowych w oparciu o wzorce wizyt, jakie zostały zdefiniowane w systemie. Wizyta może składać się z dowolnie nazwanych oraz wybranych elementów, a przez to jeszcze lepiej być dostosowana do Twoich potrzeb

DZIAŁANIA CRM

Ergonomiczny terminarz aplikacji oferuje pracownikowi mobilnemu:

 • planowanie oraz realizację wizyt handlowych,
 • wykorzystanie zdefiniowanych wzorców z systemu ERP, czyli schematów prowadzenia wizyt u kontrahenta, składających się z różnych elementów, w celu zwiększenia skuteczności kontaktów oraz dopasowania wizyt do różnych branż,
 • planowanie wizyt z dostawcą na podstawie zdefiniowanej w systemie częstotliwości kontaktów,
 • realizacja działań zaplanowanych oraz zleconych przez kierownika w aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie,
 • prezentację materiałów, katalogów produktów załączonych do wizyty,
 • weryfikację skuteczności wizyt na podstawie dostępnych raportów.

POZYSKANIE I UTRZYMANIE KLIENTA

W aplikacji mobilnej na smartfonie lub tablecie przedstawiciel handlowy ma dostęp do niezbędnych danych dotyczących swoich kontrahentów, między innymi do:

 • szczegółowych informacji o klientach,
 • nierozliczonych oraz przeterminowanych płatności powiązanych z kontrahentem,
 • ergonomicznej książki telefonicznej,
 • wizyt na podstawie dostępnych raportów,
 • historycznych transakcji,
 • definiowanych warunków handlowych.

MONITOROWANIE

Pracownicy przebywający w terenie, dzięki aplikacji mobilnej mają możliwość:

 • rejestrowania pokonywanych tras do dostawców,
 • określania automatycznie oraz ręcznie wykonanych działań oraz statusów pracy,

komunikowania się między sobą za pomocą aplikacji zainstalowanej na smartfonie lub tablecie

Testuj bezpłatnie Comarch ERP Optima

 

Wersja stacjonarna

Wersja w chmurze

Zachęcamy do zapoznania się z wersją demonstracyjną Comarch ERP Optima.

Wersja demo to program posiadający pełną funkcjonalność (wszystkie moduły: Faktury, Księgowość, Handel z Magazynem, Kadry i Płace etc.) dostępną przez okres 60 dni (rozpiętość dat pomiędzy dokumentami wystawionymi w wersji demonstracyjnej programu nie może być większa niż 60 dni).

Wypróbuj oprogramowanie w modelu abonamentowym, oszczędzając na inwestycji w infrastrukturę IT. Zarządzaj firmą wygodnie i mobilnie poprzez przeglądarkę internetową.
Zamów bezpłatne demo przez 60 dni Zamów bezpłatne demo przez 30 dni

Skontaktuj się za nami


  +48 22 880 95 95

pon.–pt. 08.00–16.00

Formularz kontaktowy

 •