SoftSol loader
Postaw na nowoczesność i usprawnij działanie
swojej firmy z systemem Comarch ERP.

Skontaktuj się z naszym ekspertem lub zadzwoń 22 880 45 45.

  •  

Raporty finansowe z Comarch ESEF

Pobierz DEMO

ESEF czyli Jednolity Europejski Format Raportowania (ang. European Single Electronic Format) to nowy wymóg dotyczący postaci, w jakiej będą tworzone roczne sprawozdania finansowe spółek notowanych na rynkach regulowanych UE. Wymóg dotyczy wszystkich Emitentów z Unii Europejskiej, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium UE – w Polsce to właśnie spółki z rynku głównego GPW.

 

Aplikacja Comarch ESEF to intuicyjny proces tworzenia i eksportowania raportów

Aplikacja została stworzona w celu wygodnego tworzenia rocznych raportów finansowych w standardzie XBRL. Aplikację charakteryzuje prosty i intuicyjny interface. Narzędzie posiada obecnie możliwość przeprowadzenia pełnej ścieżki tworzenia raportu zgodnego z ESEF czyli m.in.: możliwość zaimportowania szablonu raportu z pliku word lub PDF, edycję raportu w HTML, integrację z excelem, tagowanie (w tym dodawanie rozszerzeń), walidację raportu zgodnie z regułami ESMA, eksport do pliku xHTML oraz posiada również szereg innych możliwości.

Kto skorzysta z raportowania w ESEF?

 

Spółki giełdowe

Najważniejsze korzyści wiążą się ze zmniejszeniem liczby błędów w raportowanych danych, a w dalszej perspektywie z możliwością analizy danych finansowych innych spółek w celu wykorzystania ich na potrzeby wewnętrzne.

Inwestorzy

Ta grupa uzyska dostęp do ustrukturyzowanej informacji – czyli możliwość szybkiego, kompleksowego przetwarzania najważniejszych informacji finansowych. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia sztuki analizy finansowej (inwestorzy większość czasu będą mogli poświęcić samej analizie, a nie zbieraniu danych).

Organy nadzorujące

Przy tworzeniu sprawozdania w formacie XBRL przewidziano szereg walidatorów które na bieżąco informują o błędach lub uwagach. Większa przejrzystość danych i możliwość szybkiej analizy nie tylko poszczególnych spółek, lecz także całego rynku kapitałowego. Ujednolicenie struktury tworzenia sprawozdań finansowych przez spółki GPW wpłynie na większą pewność co do poprawności danych

Typy raportowania wg ESEF

Sprawozdanie jednostkowe

  • prezentacja sprawozdania w formacie XHTML

Sprawozdania skonsolidowane

  • budowa sprawozdania w XBRL
  • prezentacja sprawozdania w formacie XHTML (przy użyciu specyfiki iXBRL)

Skontaktuj się za nami


  +48 22 880 95 95

pon.–pt. 08.00–16.00

Formularz kontaktowy

  •